לצאת ממצרים היום, איך זה נוגע לי?-שיעור 3- ד ניסן תשעו-(תפסיק לעסוק עם עצמך תתעסק אם העולם)

לצאת ממצרים היום, איך זה נוגע לי?-שיעור 3- ד ניסן תשעו-(תפסיק לעסוק עם עצמך תתעסק אם העולם)

קןבץ MP3קובץ MP4

(42)