רק אנשים חוטאים יכולים להשיג את התכלית לבנות מדינה בארץ ישראל – פרשת שלח לך

רק אנשים חוטאים יכולים להשיג את התכלית לבנות מדינה בארץ ישראל- שלח-יז סיון תשעו

קובץ MP3קובץ MP4

(74)