גדולי ישראל יבינו פעם שהעם הוא העיקר, לא הם – פרשת פנחס 3–טו בתמוז תשעו

גדולי ישראל יבינו פעם שהעם הוא העיקר, לא הם – פרשת פנחס 3–טו בתמוז תשעו

קובץMP3קובץMP4

(175)