הויכוח בין הרב בני בלאו והרב לוינשטיין לגבי הומאוים -חלק 2- ז באב תשעו