גם אברהם לא התבייש לחזור בתשובה -סוד התשובה- שיעור 2- ב אלול תשעו

גם אברהם לא התבייש לחזור בתשובה -סוד התשובה- שיעור 2- ב אלול תשעו

להבין באמת ההבדל בין חזרה ליהדות וחזרה בתשובה ולמה אברהם הוא הבעל תשובה האמתי הראשון

להבין תעות הלה שמלמדים שהתכלית הוא להסגר בתוך בועה רוחנית עד כדי ניתוק טוטלי מכל עיסוק הקשור לעולם החומרי

להבין שאין תשובה אמתית בלי עבודה ועמל עם ובתוך העולם הגשמי והחומריקובץMP3קובץMP4

(139)