ללכת נגד הזרם גם זה של הצדיקים ! -סוד התשובה- ד אלול תשעו

ללכת נגד הזרם גם זה של הצדיקים ! -סוד התשובה- ד אלול תשעו

היהדות התחילה רק מתי שקם אחד, אברהם, ובעזות וגבורה הצליח ללכת נגד הזרם, לא רק של כלל העולם, אבל ובעיקר, נגד דרכם של הצדיקים וגישתם לאלוקות

המשיח יגלה דרך חדשה בעבודת השם שיחזיר גם את הצדיקים בתשובהקובץMP4קובץMP3

(161)