החיבור בין היש והאין יבטל את האסלאם הקיצוני וקליפת הליברליזם המטורף- ט אלול תשעו

החיבור בין היש והאין יבטל את האסלאם הקיצוני וקליפת הליברליזם המטורף- ט אלול תשעו

סוד חיבור היש והאין הוא סוד הגאולה והפרוד ביניהם סוד הגלות וסוד קליפת ישמעאל ועשו

המלך הוא סוד היש והשפם סוד האין

אמונה ועשיה קובץMP3קובץMP4

 

(186)