אני חזרתי בתשובה ואני מתבייש להודות ששום דבר לא השתנה באמת ! למה?-כב אלול תשעו

אני חזרתי בתשובה ואני מתבייש להודות ששום דבר לא השתנה באמת ! למה?-כב אלול תשעו

אולי אנחנו טועים בהגדרתנו את מהות התשובה

אולי בדרכנו לה" אבדנו את עצמנוקובץMP4קובץMP3

(188)