מי הוא האדם האמתי? הרוחני או הארצי ? -ראש השנה- יט אלול תשעו

מי הוא האדם האמתי? הרוחני או הארצי ? -ראש השנה- יט אלול תשעו

אחרי אלפי שנות גלות אנחנו עדיין מתקשים להגדיר את מהות האדם והזהות היהודית האמתית

קובץMP4קובץMP3

(183)