תפסיקו לומר שה' רוצה את בטול האדם הוא רוצה רק את גדלותו -התשובה האמתית- כו אלול תשעו

תפסיקו לומר שה' רוצה את בטול האדם הוא רוצה את גדלותו -התשובה האמתית- כו אלול תשעו

המשך שיעור הקודם: רוחניות לא נכונה היא הגורם העיקר' לכל פשעי האנושות והטעות העיקרית היא זיוףקובץMP4קובץMP3
המשך שיעור הקודם: רוחניות לא נכונה היא הגורם העיקר' לכל פשעי האנושות והטעות העיקרית היא זיוף
מהות האדם

 

(210)