איש ואשה אמתיים הוא החבור ביו דין (זכר) ורחמים (נקבה) -ה מר חשון תשעז

קובץMP4
איש ואשה אמתיים הוא החבור ביו דין (זכר) ורחמים (נקבה) -ה מר חשון תשעז

ההפך ממה שרגילים לחשוב וללמד : האיש האמתי הוא דין והאקובץMP4קובץMP3

שה האמתית היא רחמים

(150)