אבינו שבשמים אבל בעיקר מלכנו שבארץ !! – ח כסלו תשעז