האומות אין להם שום כח נגד ישראל, רק אנחנו הורסים את עצמנו – 4 שבט תשעז

האומות אין להם שום כח נגד ישראל, רק אנחנו הורסים את עצמנו – 4 שבט תשעזקובץMP4קובץMP3

(132)