כשהשמים עוזבים את הארץ ברור שהארץ עוזבת את השמים !! -כח שבט תשעז