האידאולוגיה של עגל הזהב היום -יז אדר תשעז

האידאולוגיה של עגל הזהב היום -יז אדר תשעז

אנחנו טועים לגמרי בזהות אותם עובדי העגל

לאו דוקה או רק,  כופרים, חילונים או עובקובץMP4קובץMP3

די עבודה זרה, כי קרוב הדבר אליך מאוד………

(212)