לפי השכל וההיגיון לבד לא היה מקום לעם ישראל בעולם – חודש ניסן תשעז

לפי השכל וההיגיון לבד לא היה מקום לעם ישראל בעולם – חודש ניסן תשעז

קובץMP4קובץMP3

(234)