החשוב הוא לא למי האמת אלא איך ומתי לגלות אותה !! – יא ניסן תשעז

החשוב הוא לא למי האמת אלא איך ומתי לגלות אותה !! – יא ניסן תשעז

קובץMP4קובץMP3

(238)