האישה היא פנימיות החיים – סוד הגלות- שיעור 2 – ה טבת תשעח