אם היינו יודעים לכבד את האישה באמת – סוד התורה- כו שבט תשעח