דתי בחו"ל חילוני בארץ אותה טעות -סוד ה' הוא האלוקים -יז סיון תשעח

דתי בחו"ל חילוני בארץ אותה טעות -סוד ה' הוא האלוקים -יז סיון תשעח

MP4

MP3

(103)