מי הוא האדם האמתי? הרוחני או הארצי ? -ראש השנה- יט אלול תשעו אחרי אלפי שנות גלות אנחנו עדיין מתקשים להגדיר את מהות האדם והזהות היהודית האמתית

Read more